Likwidacja ogniska ASF

W przypadku wystąpienia w gospodarstwie przypadku ASF, Inspekcja Weterynaryjna podejmuje działania mające na celu likwidację ogniska, ustalenie źródła wystąpienia wirusa, ustalenie, czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych podmiotów (gospodarstw, rzeźni).

Inspekcja weterynaryjna podejmuje następujące kroki:

  • Wszystkie świnie znajdujące się w zainfekowanym gospodarstwie zostają niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;
  • Zniszczeniu podlegają również: wszystkie produkty pochodzące od świń, przedmioty i substancje (również pasze), które mogły zostać zakażone wirusem ASF;
  • Całe gospodarstwo podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu preparatów biobójczych.
  • Wokół stwierdzonego ogniska ASF zostają wyznaczone następujące obszary;
    • Obszar zapowietrzony – obejmuje teren w promieniu co najmniej 3 km od ogniska ASF. W obszarze tym przez okres 40 dni obowiązuje bezwzględny zakaz wywozu świń z gospodarstw położonych w tym obszarze. Może on zostać skrócony do 30 dni, jeżeli po wdrożonym programie pobierania próbek i ich badań wykluczono chorobę.
    • Obszar zagrożony – sięga co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony. W obszarze zagrożonym zakaz wywozu świń obowiązuje przez okres 30 dni. Może zostać skrócony do 21 dni, pod warunkiem, ze w wyniku badań próbek pobranych od zwierząt wykluczy się chorobę.

Po upływie tych okresów należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii po uzyskanie zgody na możliwość przemieszczania świń.

Hodowcy, w których gospodarstwie stwierdzono występowanie ogniska ASF, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej. Jednakże muszą oni pamiętać o spełnianiu wymagań weterynaryjnych z zakresu identyfikacji i rejestracji świń. Odszkodowanie należne jest min. za zabite świnie, zniszczone pasze oraz sprzęt.