Jak postępować, gdy znajdziemy martwego dzika?

Choroba wirusowa ASF jest groźna wyłącznie dla świń i dzików. Ogniska choroby wśród hodowanej trzody chlewnej jesteśmy w stanie kontrolować i dopilnować, żeby Afrykański pomór świń nie rozprzestrzeniał się na inne hodowle. Ale utrzymać kontrolę nad ogniskami tej choroby wśród dzików jest bardzo trudno.
Wirus ASF na zwłokach dzików jest w stanie aktywności przez bardzo długi czas. Dlatego tak ważne jest usuwanie ich ze środowiska. Niezależnie czy mamy doczynienia ze świeżymi zwłokami dzika, w znacznym stopniu rozkładu czy samymi kośćmi. Dotyczy to również dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych.

Zasady postępowania po znalezieniu martwego dzika wg Głównego Inspektoratu Weterynarii:

  • Powinniśmy oznakować miejsce, żeby odpowiednie służby szybko i sprawnie mogły je odnaleźć.
  • Najlepiej nie zbliżać się do zwłok, nie dotykać, pozostawić w miejscu znalezienia.
  • Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok martwych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
  • Osoba, która odnalazła martwego dzika lub miała jakiś kontakt z dzikami na terenie występowania ASF, po powrocie do domu powinna zdezynfekować ręce oraz odzież i obuwie, musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF.
  • Osoba, która mogła mieć kontakt z potencjalnie zarażonymi dzikami, przez 72 godziny od tego faktu nie powinna wchodzić do miejsc w których hodowane są świnie i nie powinna wykonywać żadnych czynności związanych z ich obsługą.

Żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby Afrykański pomór świń wśród dzików i nie wprowadzić jej do naszego gospodarstwa, przebywając w lesie powinniśmy stosować kilka zasad:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,
  • nie wolno wywoływać hałasu, który może spowodować płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas),
  • nie powinno się spuszczać psów ze smyczy.