Bioasekuracja w gospodarstwie

Rolnicy oraz hodowcy mogą skutecznie bronić swoich gospodarstw przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, przestrzegając poniższych zasad:

 • Należy stosować wyłącznie pasze pochodzące ze znanych, sprawdzonych źródeł.
 • Nie wolno karmić stad produktami pochodzenia zwierzęcego typu zlewki, resztki.
 • Nie wolno nabywać świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego.
 • Przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do budynków inwentarskich należy rozkładać maty dezynfekcyjne – powinny być one umieszczane bezpośrednio przy drzwiach, tak, aby zmniejszyć możliwość omijania ich przez osoby wchodzące. Należy zadbać o to, aby maty miały szerokość równą lub większą szerokości wejścia.
 • Należy pamiętać, aby nie dopuścić do wyschnięcia mat dezynfekcyjnych – zaleca się nasączać matę roztworem dezynfekującym co 5 dni. Sucha mata nie posiada żadnych właściwości odkażających.
 • Zaleca się montaż bram bioasekuracyjnych przy bramach wjazdowych na teren gospodarstwa. Jest bardziej skuteczna niż mata dezynfekcyjna, dezynfekuje ona bowiem całą powierzchnię pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.
 • Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów sanitarnych (prowadzenie właściwej dokumentacji oraz odpowiednie zarządzanie produkcją).
 • Wirus jest roznoszony przez dziki, w związku z tym należy zadbać o to, aby nie miały one możliwość kontaktu z trzodą – w przypadku terenów, gdzie zagrożenie ze strony dzików jest niewielkie, wystarczy wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej. Tam, gdzie zagrożenie jest duże, uzasadnione jest stosowanie ogrodzeń podwójnych. Siatka w takim ogrodzeniu powinna być solidnie przytwierdzona do podmurówki zagłębionej w ziemi na głębokość co najmniej 30 cm. Tego rodzaju zabezpieczenie, uniemożliwia przedostanie się na teren chlewni dzików, psów, kotów oraz gryzoni.
 • W walce z ASF olbrzymie znaczenie ma dokładna dezynfekcja obuwia, w tym celu zalecane jest stosowanie mat z gąbki nasączanych środkiem dezynfekującym. Inną formą dezynfekcji obuwia jest jego mycie w pojemnikach z dezynfektorem. Odkażanie obuwia powinno odbywać się przed wejściem do każdego z budynków. Płyn dezynfekcyjny należy wymieniać w zależności od stopnia jego zanieczyszczenia i aktywności środka.
 • Należy ograniczyć dostęp osób postronnych do zwierząt. Osoby postronne, które muszą wejść do gospodarstwa powinny umówić wizytę z odpowiednim wyprzedzeniem, pozostawić samochód przed budynkami fermy ( w miejscu ustalonym z właścicielem), pozostawić odzież osobista strefie brudnej przebieralni, wziąć prysznic i przebrać się w odzież fermową, jeśli to możliwe – powinny unikać bezpośredniego kontaktu z e zwierzętami.
 • Na 72 godziny przed wejściem do budynków inwentarskich nie wolno uczestniczyć w polowaniach. Na teren gospodarstwa nie należy wnosić upolowanych dzików.
 • Nie pożyczajmy sprzętów od osób postronnych.
 • W przypadku stwierdzenia w stadzie niepokojących objawów (ich opis znajduje się w zakładce „Objawy ASF”) należy niezwłocznie zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe znajdują się w zakładce – kontakt do powiatowych lekarzy weterynarii) lub weterynarza opiekującego się gospodarstwem.
 • W przypadku stwierdzenia padnięć zwierząt, fakt ten należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, weterynarza opiekującego się gospodarstwem lub do lokalnego organu samorządu terytorialnego.
 • Nie wolno zakopywać martwych zwierząt „na własną rękę” – grożą za to wysokie kary finansowe. W naszym kraju istnieje system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od hodowców padłe zwierzęta. Rolnik nie ponosi kosztów związanych z utylizacją.
 • Rolnicy oraz hodowcy trzody chlewnej powinni uczulać swoich bliskich oraz znajomych, również tych, którzy nie są związani z branżą mięsną, jak powinni zachowywać się na terenach leśnych – nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych, nie należy spuszczać psów ze smyczy, nie wywoływać hałasów, które mogą płoszyć dziki.
 • Należy zwracać baczną uwagę na ulotki oraz plakaty informacyjne umieszczane na terenach zagrożonych ASF przez Główny Inspektorat Weterynarii, czytajmy je uważnie i postępujmy zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi.