ANKIETA

Prosimy o zakreślenie właściwych odpowiedzi.

Dla pierwszych 400 osób, które wypełnią ankietę i wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przygotowaliśmy
„Darmowy pakiet bioasekuracyjny”.


  1. Proszę podać płeć.


  2. Wiek.


  3. Wykształcenie.


  4. Od ilu lat prowadzi Pan/Pani swoje gospodarstwo?


  5. Czy w okolicy Pana/Pani gospodarstwa wystąpiło ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF)?


  6. Czy wg Pana/Pani wiedzy, wirus ASF jest niebezpieczny dla ludzi?


  7. Czy uważa Pan/Pani, że odstrzał dzików jest dobrym rozwiązaniem na powstrzymanie rozprzestrzeniania ASF?


  8. W jaki sposób wirus ASF może się rozprzestrzeniać? Proszę podać 2 przykłady.
  1.

    

  2.

    


  9. Jakie objawy mogą być widoczne u zarażonej świni? Proszę podać 2 przykłady.
  1.

    

  2.

    


  10. Kto jest odpowiedzialny za bioasekuracje w gospodarstwie?


  11. Do kogo zgłosić podejrzenie obecności ASF w swoim gospodarstwie?


  12. Czy stosuje Pan/Pani metody bioasekuracji w swoim gospodarstwie?

  (Jeśli wybrano odpowiedź „Nie”, proszę przejść do pytania nr 16.)


  13. Jakie metody bioasekuracji stosuje Pan/Pani w swoim gospodarstwie? Proszę podać 3 przykłady.
  1.

    

  2.

    

  3.

    


  14. Czy koszty związane z bioasekuracją znacząco wpływają na budżet Pana/Pani gospodarstwa?


  15. Gdzie szuka Pan aktualnych informacji o ASF?

     Inne   


  16. Czy w związku z zagrożeniem ASF, planuje Pan rezygnację z hodowli trzody w Pana/Pani gospodarstwie?


  17. Czy zna Pan/Pani hodowców trzody, którzy nie stosują żadnych metod bioasekuracji?


  18. Czy uważa Pan/Pani, że występująca w Polsce choroba Afrykański pomór świń, wpływa na obniżenie popytu na mięso wieprzowe?


  Dane Uczestnika: