Kampania promocyjna, prowadzona pod hasłem „Bioasekuracja – Zdrowa trzoda wolna od ASF” ma na celu udzielanie pomocy rolnikom oraz hodowcom trzody chlewnej w zapobieganiu rozprzestrzeniania się groźnej choroby wirusowej ASF (African swine fever – afrykański pomór świń) wśród pogłowia trzody chlewnej w naszym kraju.


Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” został założony w dniu 1 lutego 2001 rok w Krasnymstawie przez grupę rolników pochodzących głównie z województwa lubelskiego. Do celów statutowych Związku należy obrona rolników przed organami władzy państwowej i reprezentowanie interesów wsi podczas tworzenia prawa. Związek jest patriotyczną i pro-społeczną organizacją zrzeszającą mieszkańców wsi, producentów żywności i przedstawicieli wszystkich branż związanych z biogospodarką. Jego misją jest służba na rzecz ochrony interesów państwa polskiego, polskiej wspólnoty narodowej, a także poszanowania godności polskiego rolnictwa.